Сайт за Онлайн разрешаване на Спорове: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage